promo
DOMOV --> PARTNERI

Sme radi, že môžeme pre vás našich klientov ušetriť čas, energiu a peniaze v sieti našich partnerských obchodov. Pripomíname, že zľava alebo iná výhoda, ktorú vidíte pri aktuálnom partnerovi je okamžitá. Znamená to, že bude zúčtovaná resp. vykonaná priamo pri platbe. Ďalšiu zľavu získate ak údaje z nákupného bloku za váš nákup nahráte do svojho online klientského účtu po prihlásení sa.

 

...prajeme vám úspešný deň,

kolektív VAŠA PRÍLEŽITOSŤ 

 

 
Slovenská asociácia psích terapeutov Bratislava

Canisterapia je doplňujúca liečebná metóda pri mnohých fyzických aj psychických ochoreniach, vykonáva sa pomocou špeciálne cvičeného a certifikovaného psa ako podporná liečba u individuálnych pacientov alebo ako skupinová terapia v rôznych zariadeniach - DSS, nemocnice, rehabilitačné centrá a pod.

 

PES – TERAPEUT?

Táto predstava ešte stále naráža v mysliach mnohých ľudí na predsudky, ktoré vychádzajú z negatívnych, alebo vôbec žiadnych skúseností so psami. Ťažko presvedčíme človeka, ktorý psíka nikdy nemal (alebo má nejakú zlú skúsenosť), o jeho pozitívnom vplyve na človeka. Pritom je ale zrejmé a vedecky dokázané , že prítomnosť zvierat, starostlivosť o ne , pôsobí na ľudí veľmi pozítívne. Pes , ako spoločník a priateľ človeka, mu svojou prítomnosťou pomáha odstraňovať rôzne bariery, je partnerom k rozhovoru i prechádzke, vypočuje si vás a na druhej strane ani nekritizuje , ani sa neposmieva. Obrovskému množstvu ľudí chýba práve takýto vďačný partner na rozhovory, v ktorých by si svojou spoveďou ujasnili rôzne dôležité otázky, ktoré ich v živote trápia.

U detí pes - šteňa uspokojuje ich citové potreby, umožňuje rozvinúť potrebu telesného kontaktu a nežnosti prostredníctvom hier, maznania a hladenia. Rozvíja detskú fantáziu. Keďže pes nie je "dospelý" , funguje akoby bol "súrodenec" , teda niekto, kto je schopný porozumieť dieťaťu. Tým prispieva k psychickej rovnováhe detí a pomáha pri riešení konfliktov. Podľa veku dieťaťa vždy rozvíja a pozitívne pôsobí na rôzne postoje k životu, či už plní výchovnú funkciu (spolupráca v kolektíve), tímové cítenie (u detí predškolského veku) alebo rozvíja schopnosti postarať sa zodpovedne o svojho psíka (vo veku 8-12 rokov). Pokračuje to štádiom, kedy je pes "vychovávateľom" , dieťaťu dovoľuje s ním cvičiť a vychovávať ho (nad 12 rokov).

Veľmi dôležitým partnerom je pes pre starších ľudí, ktorí veľmi trpia pocitom osamelosti a zbytočnosti. Tu im pes pomáha nájsť zmysel života, uspokojuje potrebu starať sa o niekoho, je spoločníkom pri rozhovoroch a prechádzky s ním výrazne zlepšujú psychickú i fyzickú kondíciu človeka. Pes rozvíja i komunikačné schopnosti v komunitách starších ľudí, nehovoriac už o obrovskom podiele lásky, ktorú rozdávajú.Je len samozrejmosťou,že tito psi majú sirší okruh využitia,ktory tu nie je možné dopodrobna vymenovať.

Pre postihnuté deti i starších ľudí je pes obrovským zdrojom pozitívnej energie, podnetom k pohybu a učiteľom komunikácie (v oblasti fyzioterapie a logopédie). Umožňuje im rozvíjať svoje schopnosti fyzické i duševné tým, že sa oňho starajú, vychovávajú ho, češú, kŕmia, hladia. Snaha pohladiť psíka, či dať mu odmenu, napomáha rozvoju jemnej motoriky, snaha ho osloviť, privolať, či dať mu povel, napomáha rozvoju komunikatívnosti. Pes je pre týchto ľudí spojovníkom s vonkajším svetom, bránou k ostatným ľuďom.


Pes je jednoznačne terapeut - liečiteľ. Má obrovský dar pomáhať.

Link na partnerskú webstránku je k dispozícií TU.