promo
DOMOV --> FYZICKÉ OSOBY --> aktivny vek

Aktívny vek

 

Žijeme v náročnej dobe, kde si vzhľadom na negatívny demografický vývoj posledných rokov azda každý z nás uvedomuje, že myšlienka podpory štátu v prípade potreby (nezamestnanosť, dôchodok) je už dávno prekonaná. Práve preto je priam nevyhnutné zvyšovať si vlastnú finančnú gramotnosť a získať tak kontrolu nad svojim finančným tokom. Mať pod kontrolou svoje príjmy a výdavky je totiž základom „zdravého“  finančného chodu v každej domácnosti. Chcem vedieť viac. Trh nám ponúka mnoho možností, ako sa dá cielene tvoriť kapitál a tak si zvyšovať životný štandard až do dôchodku. Hlavným pravidlom „zdravých“ financií je prevaha príjmov nad výdavkami. Jednoducho povedané, príjem tvorí základ na zabezpečenie nášho životného štandardu a preto je nevyhnutné, aby bol chránený pred nežiaducimi udalosťami. Živelné pohromy, havárie, škody z vlastníctva nehnuteľností či škody spôsobené niektorým z členov rodiny sú náhodami, ktoré nik z nás neočakáva. Dobrou správou je, že aj v tomto smere Vám ponúkame hneď niekoľko možností. Chcem vedieť viac.

 
Veľmi dôležitá je i zložka Vašich nákladov.  Náklady, resp. výdavky môžeme rozdeliť na dve základné skupiny – nutné výdaje a výdaje, ktorými si robíme radosť.

Za nutné výdaje považujeme výdaje spojené s udržiavaním životného štandardu (nájom, energie, strava, drogéria..). My Vám aj v tomto smere ponúkame pomocnú ruku a poradíme Vám, ako znížiť náklady.

Veď prečo radšej nemíňať viac pre vlastné potešenie a potešenie svojej rodiny ako sa neustále zaoberať riešením existenčne nevyhnutných nákladov?