promo
DOMOV --> FYZICKÉ OSOBY --> Divízia Poisťovníctvo --> poistenie Životné

Poistenie života a poistenie proti úrazom

 

Pozrite si akékoľvek televízne noviny! Je zjavné, že denne čelíme mnohým úrazom. Dobrou správou je, že mnohé z rizík možno elegantne vyriešiť kapitálovým, investičným alebo úrazovým poistením. Je lepšie využiť investičné poistenie? Kedy máme dať prednosť úrazovému poisteniu? Doporučujeme jedinečné riešenie, ktoré vám ušetrí značnú časť poplatkov. Využiť čisto len úrazové poistenia a finančné rezervy vytvárať múdrejšie. Sľúbte si navštíviť doktora s každým poranením a vaša úrazová poistka sa bude platiť sama! Vedeli ste napríklad, že taká obyčajná modrina má dobu liečenia min. 7 dní? A náhrada za deň liečenia môže byť aj 30€? Je potrebné zabezpečiť to najcennejšie čo človek má - zdravie, ďalej príjem a majetok, a zodpovednosť za spôsobenú škodu.  

 

 

Ochrana zdravia

Zdravie často vnímame ako samozrejmosť. V chorobe poznávame jeho dôležitosť, hodnotu a vplyv na kvalitu nášho života. Ochorenie alebo úraz zvyknú sprevádzať zvýšené výdaje za lieky a opateru ktoré v prípade že je stav dlhodobý, nepokryjú poskytnuté nízke nemocenské či sociálne dávky. Ako sa pre tento prípad chrániť? Vhodná poistná ochrana chorobe a úrazu nezabráni, no nahradí pokles príjmu v náročnej životnej situácii. Nenechajte peniaze rozhodovať o dôstojnosti Vášho života, poistite sa!

 

Ochrana príjmu

Najvážnejším ohrozením našich príjmov sú prípady straty samotnej schopnosti zarábať. Nedajú sa predvídať, nevieme ich ani ovplyvniť. Možu mať výrazný finančný dopad na náš život.  Hovoríme o závažných i menej závažných ochoreniach, ľahších i ťažších úrazoch, dlhodobých PN-kách, invalidite, strate blízkych či strate zamestnania. Vhodne zvolená poistná ochrana zmierni následky nečakanej životnej situácie a poskytne vám prostriedky na preklenutie náročného obdobia. Nespoliehajte sa preto na šťastie a využite možnosť vhodného zaistenia sa. Poradíme vám s výberom. Úžitok pre Vás je oveľa príjemnejší spánok, ak budete žiť s vedomím, že v prípade nečakaných udalostí bude o Vašich najbližších postarané.

  

Na čo ste možno ešte nemysleli? Poistenie zdravia, rodiny a príjmu môže slúžiť aj na:

- poistenie živiteľa rodiny, ale aj zabezpečenie Vašej rodiny a najbližších

- diagnostikovanie proti kritickým chorobám; aj pre deti

- poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou u klienta a jeho detí (napr. vybitý zub, malá jazva na ruke od porezania, menšie popálenia atď.) 

- rozšírené úrazové krytie vo forme denného odškodného za dobu liečenia úrazu aj bez trvalých následkov

- vyplácanie súkromnej nemocenskej dávky za hospitalizáciu a za dlhodobú PN; aj pre deti

- akákoľvek smrť, poistenie smrťi následkom úrazu

- v prípade invalidity oslobodenie od platenia poistného

- mesačný súkromný invalidný dôchodok pre klienta

- súkromný sirotský dôchodok pre vaše dieťa

- rehabilitačné náklady a náklady na kozmetické operácie - jedinečné krytie

- finančná rezerva deťom na úspešný štart do života (na financovanie bývania, kvalitného vzdelania...)

- osobná zodpovednosť za spôsobenú škodu (aj škody spôsobené vašimi deťmi, či domácim psom)