promo
DOMOV --> PODNIKATELIA --> Živnostníci

 

Stretli sme sa z názorom, že i veľmi dobre zarábajúci ľudia v zamestnaní sú hráči tretej ligy. Nepochybne  zamestnanci spravidla sú zdatný vo svojich špecializáciách, no vy živnostníci musíte byť minimálne priemerní v mnohých oblastiach. Hovorím o vedomostiach v oblasti právneho povedomia, účtovníctva, marketingu, aktívneho obchodu, či zákazníckeho servisu.. preto vy živnostníci hráte druhú ligu. Nielenže Vás spravidla nik neriadi, nedáva príkazy, no ani neobmedzuje v príjmoch. Je jasné, že ak nič neurobím, nič nezarobím a náklady na podnikanie ani na bežný život nik za Vás neuhradí.. na druhej strane máte množstvo možností, ku ktorým sa bežný zamestnanec nedostane...